VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2018 m. liepos 3 d.
Eil. nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2018 m. 2 ketvirtis 2017 m.
1 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2,50 1211,41 1265,68
2 Mokytojas 10,00 316,11 304,63
3 Mokytojas Ekspertas 8,00 772,98 792,82
4 Mokytojas Metodininkas 33,00 864,47 858,25
5 Vyr. mokytojas 8,00 479,69 402,62
6 Bibliotekininkas 1,50 677,24 620,15
7 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 2,50 402,90 389,13
8 Budėtojas 1,75 398,26 397,19
9 Valytojas 13,50 422,69 402,62
© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija