SKIRTINGAI PRIIMA IR APDOROJA INFORMACIJĄ – SKIRTINGAI MOKOSI (mokymosi technologijos pagal mokymosi stilius)


2018-08-30 Mokytojų tarybos posėdžio informaciniai dokumentai:

Direktorės pranešimas
Pavaduotojos Orintos 
Pavaduotojos Irenos
Pavaduotojos Vaidos
VBE analizė (Nikolajaus)

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija