11231

Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.
Projekto įgyvendinimo trukmė: 2021 m. lapkričio 10 d. – 2023 m. rugpjūčio 31 d. (sutarties Nr. J9-2844)

Projektui skirtos lėšos: 113 284Eur.

KLAIPĖDOS „VARPO“ GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS (pdf)

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija