Informuojame, kad brandos atestatai bus išduodami nuo 2021 m. liepos 30 d.
Juos atsiimti galėsite raštinėje nuo 9.00 iki 13.00 val. 

Informacija dėl brandos atestatų išdavimo teikiama tel. 8 640 48166. Laukiame atvykstant!