Spalio 22 dieną gimnazijos 1-okai kūrybingai ir spalvingai atšventė „Priimtuves“. Tądien jie buvo įsukti į tikrą veiklų verpetą, kurį „suko“ gimnazijos mokytojai, vadovai ir specialistai. Krašto gynybos mokytojas Jevgenijus organizavo tikras karines pratybas: mokiniai šliaužė, ropojo, tampė svorius, lipo sienelėmis, šokinėjo su maišais ir t.t. „Mus kankino“, - juokėsi pakalbinta gimnazistė Goda.

Bibliotekoje su bibliotekininke Rasa jaunieji akademinio fronto kariai piešė klasės herbą, su pavaduotoja Daiva tyrinėjo mokyklos erdves ir kūrė foto koliažus. Kūrybingumą gimnazistai demonstravo ir atlikdami iš anksto skirtus namų darbus, t.y. kurdami, filmuodami klasę reprezentuojančius prisistatymus. Pristatymai parodė, kokie išradingi, šmaikštūs ir saviironiški yra pirmokai, tad jie nesunkiai susidorojo ir su paskutiniąja užduotimi - sukurti „Klasės garbės priesaiką“. Iškilmingai prisiekę vykdyti visus priesaikoje numatytus punktus, 1-okai buvo įšventinti į „Varpo“ gimnazijos bendruomenę ir tapo pilnateisiais jos nariais.

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija