Niūrią lapkričio 17 dieną „Varpo“ gimnazijoje marguliavo pačios įvairiausios spalvos, liejosi emocijos, nes mokykloje viešėjo lektorių komanda iš visos Lietuvos, suteikusi daug naujų, neeilinių potyrių.

Lektoriai mokiniams vedė „Mokinių geros savijautos programos“ užsiėmimus.

Geros savijautos programa siekiama sumažinti nuotolinio mokymo pasekmes vaikų ir jaunimo fizinei bei psichikos sveikatai. Ja siekiama gerinti mokinių emocinę būklę ir, sukuriant kuo palankesnes sąlygas, patirti mokymosi sėkmę jau sugrįžus į klases. 

Programos uždaviniai numato, kad vykdomos veiklos ugdytų mokinių socialinius emocinius, bendradarbiavimo bei darbo komandoje įgūdžius, gilesnį mokinių savęs pažinimą bei gebėjimą reflektuoti, priimti atsakingus sprendimus, stiprintų vaikų ir jaunuolių psichologinį atsparumą, savivertę bei skatintų jų motyvaciją mokytis.

1-2 klasių mokiniai dalyvavo „Streso įveikos ir nusiraminimo technikos 9-10 klasių moksleiviams“ užsiėmimuose. Juose susipažino ne tik su teorine medžiaga, bet ir atliko praktines užduotis, kurių metu klijavo koliažus, ieškojo informacijos elektroninėse erdvėse ir pan.

3-4 klasių mokiniai dalyvavo „Nusiraminimo ir streso įveika vyresnių klasių moksleiviams“ tikslinėse veiklose. Kaip teigia patys 3-okai ir 4-okai, jiems lektoriai taip pat suteikė daug naujos ir vertingos, įdomios ir ateityje praversiančios informacijos; supažindino su relaksacijos, nusiraminimo ir kitomis streso įveikos (valdymo) technikomis, kurios ypač praverčia įtampų, atsakomybių, pareigų kupiname akademiniame ir kasdieniame gyvenime.

Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos Mokinių geros savijautos programos koordinatorė direktoriaus pavaduotoja Daiva Beliajeva

 

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija