Po vasarą vykusios lyderystės stovyklos, 19 gimnazistų rudenį turėjo progos pravesti klasės valandėles lyderystės sklaidai. Iš viso buvo pravesta 20 užsiėmimų, kurių metu gimnazistai tobulino lyderystės kompetencijas.

 

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija