„Mano klasiokai dabar biologijoje, o aš stoviu šalia įtakingiausių Europos ir pasaulio politikų…“ – tokie buvo pirmieji IIc klasės mokinio Domo Miežečio įspūdžiai, kada jis su auklėtoja, socialinio emocinio ugdymo mokytoja Ana Gabriele Sabancevaite, vasario 23–24 d. dalyvavo Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) Stichinių nelaimių ir civilinių krizių valdymo agentūros (angl. United Nations Office for Disaster Risk Reduction) kartu su Rumunijos vyriausybe organizuotame Europos ir Centrinės Azijos regiono atstovų susitikime.

Susitikime siekta pasiūlyti rekomendacijas Europos vyriausybėms, kaip kovoti su dezinformacija ištikus krizėms ir stiprinti informacijos sklaidą, kad visuomenė būtų laiku ir tinkamai informuota apie gresiančius pavojus ir galėtų imtis koordinuotų prevencinių arba atsako veiksmų. Susitikime dalyvavo 35 šalių delegacijos, įskaitant Rumunijos, Švedijos, Suomijos, Sakartvelo ir kitų šalių atstovus. Dvi diskusijos, jaunimo politinių rekomendacijų sesija ir delegacijų debatai vyko viename įspūdingiausių pasaulyje vyriausybės rūmų, kuriuos 1984 m. pastatė buvęs Rumunijos komunistų diktatorius Nikolajė Čaušesku. Šiems rūmams vargu ar kas pasaulyje prilygsta savo dydžiu, nes koridoriais ir durimis pravažiuotų net tankai.

Domas dalyvavo diskusijoje su JTO agentūros darbuotojais ir jaunimo organizacijų atstovais. Dvejus metus būdamas „Varpo“ gimnazijos debatų klubo nariu ir aktyviai dalyvaudamas gimnazijos gamtosaugos būrelyje, Domas paklausė ministro Arafato, kaip jis rekomenduotų stiprinti civilinio pasiruošimo programas ir įgūdžių lavinimą Lietuvos mokyklose. Susitikimo metu mokytoja Ana Gabrielė kartu su Suomijos, Portugalijos, Rumunijos ir Pasaulinės sveikatos organizacijos (WHO) atstovais dalyvavo ekspertų diskusijoje. Mokytoja pasidalijo savo pedagogine ir JTO jaunimo atstovės patirtimi, pateikė rekomendacijas, kaip veiksmingai kovoti su dezinformacija ir stiprinti jaunų žmonių įtrauktį į krizių valdymą. Mokytoja atkreipė politikų dėmesį į būtinybę prisiimti atsakomybę už savo klaidas, nebijoti pripažinti kažko nežinant, atsiverti bendradarbiavimo dialogui su švietimo bendruomene ir jaunimu – visa tai padėtų rasti bendrus sprendimo būdus ir puoselėtų visų šalių atsakomybę.

Šia ir kitomis galimybėmis įtraukti mokinius į ekologinio sąmoningumo ir klimato kaitos debatus Jungtinių Tautų ir Europos Sąjungos lygmeniu „Varpo“ gimnazija džiaugiasi jau ne pirmus metus. Praėjusį pavasarį gamtosaugos mokinių būrelio narių žinutės keliavo į JTO konferenciją Balyje, Indonezijoje, kur jas transliavo pilietinės visuomenės forumo atidarymo ceremonijoje. Tada mokiniai atkreipė dėmesį į klimato kaitos rizikų informacijos sklaidos trūkumą Lietuvoje ir norą išsaugoti Klaipėdos pakrantes bei Baltijos jūros ekosistemas.

Gamtosaugos ir debatų klubo veiklas gimnazijoje kuruoja mokytoja Ana Gabrielė, ji iki savo pedagoginės karjeros pradžios dirbo Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų tinkluose. Dvejus metus veikė kaip Jungtinių Tautų vaikų ir jaunimo grupės tinklo atstovė Europoje, buvo atsakinga už tinklo veiklas gamtinių ir civilinių krizių atsako klausimais. Jausdama didelį mokyklos administracijos palaikymą, mokytoja stengiasi įtraukti mokinius į ekologinių problemų nagrinėjimą pasauliniu ir vietiniu lygmenimis, įgalinti juos veikti bendruomenės, miesto ir pasauliniame kontekste. Šios neformaliojo švietimo veiklos vaikams suteikia itin daug saviraiškos galimybių, ugdo pažinimo ir tarpkultūrines kompetencijas. Kartu taip mezgami bendradarbiavimo ryšiai tarp Lietuvos ir pasaulio.

https://www.svietimonaujienos.lt/varpo-gimnazijos-mokiniu-balsas-skamba-jto-susitikime/

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija