Giesmėje tas paukštis buvo sau didžiausias...
Apmąstant XXIII instrumentinės muzikos festivalį „Varpo aidas“

Visą džiaugsmą,
Visą laimę,
Visą gėrį ne iš jūros,
O iš lašo paukštis gėrė.

Ir pragydo ne didumas –
Meilė, džiaugsmas.
Giesmėje tas paukštis buvo
Sau didžiausias.
Just. Marcinkevičius

Balandžio 24 d. Klaipėdos „Varpo“ gimnazijoje kad čiulbėta, tai čiulbėta... Jau dvidešimt trečią kartą gimnazijoje vyko instrumentinės muzikos festivalis „Varpo aidas“. Iš įvairių Klaipėdos mokyklų, vaikų ir jaunimo centrų, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos muzikiniai vaikų ir jaunimo kolektyvai parodė, kiek paaugo, kaip patobulėjo. Vertinimo komisijai buvo tikras galvosūkis, kai reikėjo priskirti kolektyvams nominacijas, o jų buvo įvairiausių – profesionaliausio, originaliausio, šauniausio, muzikaliausio, tautiškiausio, žaismingiausio, linksmiausio, lyriškiausio, šiuolaikiškiausio,bendruomeniškiausio, linksmiausio kolektyvo. Tikriausiai pati vertingiausia nominacija – „Žiūrovų simpatijos“ (ji po įnirtingos kovos atiteko „Versmės“ progimnazijos muzikos grupei „Dundadar“). Festivalyje dalyvavo net 18 kolektyvų, buvo visokių – žaismingų ir itin atsakingų jaunesniųjų atlikėjų, žengiančių pirmuosius žingsnius scenoje, vyresniųjų kolektyvai žengė į sceną žinodami savo vertę. Skambėjo ir klasikinė, ir liaudiška, ir šiuolaikinė muzika. Džiugino visi. Gera buvo matyti ir puikiai pasiruošusius festivalio vedėjus Gabiją ir Luką, kurie per pertrauką taip „užkūrė“ žiūrovus ir dalyvius, kad net smagu buvo stebėti...

Tikriausiai nelengva atvesti šiuolaikinį vaiką, jaunuolį į muziką šiais technologijų laikais, todėl reikia padėkoti mokytojams ir muzikinių kolektyvų vadovams, kurie geba skiepyti vaikams didelę vertybę – meilę ir pagarbą muzikai. Padėkoti reikia ir Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos muzikos mokytojai Eglei Iliutkinai bei neformaliojo švietimo mokytojui Jonui Petrauskui, organizavusiems šį festivalį, gimnazijos administracijai, padėjusiai jai, o taip pat didžiuliam būriui mokinių. Lauksime naujų susitikimų „Varpo aide“ kitais metais.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Neolė Jucienė

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija