Nuoširdžiai džiaugiamės, jei apsisprendėte mokytis Klaipėdos „Varpo“ gimnazijoje. Netrukus (nuo gegužės 17 d.)  prasidės dokumentų pateikimas pagal elektroninėje sistemoje suformuluotus prašymus. Todėl iš anksto norime Jus supažindinti su keliomis naujovėmis, dėl kurių kartu su vaiku reikėtų padiskutuoti ir apsispręsti prieš ateinant pateikti dokumentų dėl priėmimo. Primename, kad dokumentai teikiami nuo gegužės 17 d. iki gegužės 27 d. dalyvaujant mokiniui (-ei) ir jo (-jos) tėvams, rūpintojams, globėjams (detali informacija, kokiu metu atvykti, bus pateikta gimnazijos svetainėje www.varpogimnazija.lt). Mokymosi sutartis sudaroma su pageidaujančiu mokytis (tėvai, globėjai, rūpintojai parašu patvirtina sutikimą).

Teikiami tokie priėmimo dokumentai:

1. prašymai mokytis (bus pasirašomi vietoje);

2. priimtų mokytis asmenų tapatybę patvirtinantys dokumentai (jų kopijos). Nesant galimybės pateikti dokumentų kopijų, originalo kopijos bus tvirtinamos vietoje;

3. specialiuosius ugdymosi poreikius įrodantys dokumentai (jų kopijos) teisės aktų nustatyta tvarka;

4. skaitmeninė nuotrauka.

Įgyto išsilavinimo pažymėjimai turi būti pateikti baigus ugdymo programą (birželio mėn. juos reikės pristatyti nurodytu laiku, vieta bus patikslinta).

Dalykai, dėl kurių reikia apsispręsti:

1. 9-oje klasėje reikia pasirinkti vieną iš gimnazijos siūlomų technologinio ugdymo krypčių: mitybą, tekstilę, konstrukcines medžiagas. 10-oje klasėje bus tęsiamas 9-oje klasėje pasirinktos technologijų krypties mokymas(is). Plačiau apie tai: https://www.emokykla.lt/bendrosios-programos/visos-bendrosios-programos/40?clases=&educations=&st=2&types=7)

2. Mokinys (-ė) renkasi dorinio ugdymo dalyką: etiką arba tikybą.

3. Mokinys (-ė) tęsia 1-osios užsienio kalbos (anglų) ir 2-osios užsienio kalbos (rusų, vokiečių arba prancūzų) mokymąsi. Prašytume apsvarstyti ir gimnazijos siūlomą naujos užsienio kalbos mokymosi galimybę: jei norėtumėt atsisakyti rusų kalbos kaip antrosios užsienio kalbos, siūlytume naujai mokytis vokiečių arba prancūzų. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) tam skiriama papildomų mokymosi valandų.

Tikimės, kad atvykę į gimnaziją teikti dokumentų ir pasirašyti mokymosi sutarties, Jūs būsite apsisprendę dėl mokymosi „Varpo“ gimnazijoje.

Gimnazijoje priėmimo dienų metu budės administracijos darbuotojai, tad iškilus klausimams galėsime į juos atsakyti.

Pagarbiai,
Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos administracija

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija