Psichologė Jovita Šimkūnaitė:
   „Kvietimu „Padėkime vieni kitiems augti“ prasidėjo direktorės Rasos Mašurinienės inicijuojamas tėvų klubo forumas. Įprasta, kad šiuose renginiuose dalyvauja tik mamos, o šį kartą buvo itin smagu sulaukus ir tėčio. 

Susitikimo metu kartu su tėveliais ir mokytojais diskutavome apie ugdymo procesą, gimnazijos erdves, lankomumą, maitinimą gimnazijoje, nepamokines dienas. Forumo dalyviai labai džiaugėsi, kad gimnazijoje puiki atmosfera, mokiniai noriai eina į mokyklą. Tėvai pastebėjo, kad mūsų gimnazijoje mokytojai taiko įvairias vertinimo formas, kaupiamąjį vertinimą, pagyrė lankstų pedagogų požiūrį į mokinį, džiaugėsi ,,pamokomis kitaip“. Susitikimo metu akcentuota, kad gimnazijos erdvės yra puikiai paruoštos ir atitinka šiuolaikinio jaunimo, norinčio mokytis, poreikius. Pirmokų tėveliai net išreiškė norą būti supažindinti su mokyklos erdvėmis. Išryškėjo, kad nepamokinės dienos vaikams patinka, pirmokų tėvai pageidavo, kad būtų daugiau sportinių dienų su įvairiomis varžybomis ir kad pagal galimybes būtų įtraukiami į veiklas tėvai. 
Labai greitai prabėgo pora forumo valandų ir visi dalyviai buvo laimingi, akcentavo, kad tai puiki tėvų ir pedagogų jungtis.Tik tokiu būdu galime didinti tėvų įsitraukimą į ugdymo procesą, gimnazijos veiklą ir taip stiprinti tarpusavio ryšius. Buvo itin gera, nes užsimezgė ryšys. Norisi tikėti Antuano de Sen Egziuperi žodžiais : "Akyla vien širdis: paties svarbiausio akimi nepamatysi“.

tevuf1 collage

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija