SVEIKINAME
DANIELIŲ FULTINAVIČIŲ, IVE kl., 
pristačius pranešimą „ Fraktalinės grafikos variklis FRTI“ ir pelnius geriausiai pristatyto pranešimo nominaciją mokinių konferencijoje „Programavimas - mano laisvalaikio dalis“.

Mokinį konsultavo mokytojas Gintas Andrijauskas.

geriausiaspranesimas collage

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija