Klaipėdos „Varpo“ gimnazijoje lapkričio 12–16 dienomis vyko tolerancijos pamokos. „Aš priimu tave tokį, koks esi“ – tokie žodžiai skambėjo praėjusią savaitę vykusiose pilietiškumo, psichologijos ir dorinio ugdymo integruotose pamokose. Mokiniai turėjo galimybę pasitikrinti savo tolerancijos lygį, o mokytojai vaizdžiai, suprantamai ir jautriai atskleisti tolerancijos sampratą. Juk tolerancija – tai įsisąmoninta mintis, kad šioje žemėje visi yra lygūs, visi – piliečiai, asmenybės, turintys vienodas teises. Tolerancijos dienos minėjimo simbolis – Raktas.Tikime, kad šiuo raktu atrakinome širdis gerumui, empatijai, draugystei.

Etikos mokytoja Lina Paulauskienė

tolerancijosdcollage

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija