Sausio 16 dieną naujai įrengtame 111 kabinete gimnazijos direktorė Rasa Mašurinienė vedė mokymus mokiniams, dalyvaujantiems Mokinių tarybos veikloje. Tokių mokymų poreikis kilo išsiaiškinus, kad mokinių savivalda - silpna gimnazijos veiklos grandis. Mokiniai, dirbdami grupelėse, diskutavo, kodėl mūsų gimnazijoje Mokinių tarybos nariams trūksta aktyvumo, ką daryti, kad veikla taptų patrauklesnė. Numatyti dar 5 susitikimai su mokiniais.

direktores mokymai mokiniams

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija