Brandos atestatus galite atsiimti 10-14 val. gimnazijos raštinėje.

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija