Brandos atestatus galite atsiimti 10-14 val. gimnazijos raštinėje.