2019 m. rugsėjo 30 d. – spalio 2 d. Danijoje, Odensės mieste (Odense) vyko „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos pažintinis vizitas „The role of guidance and counselling in planning further education, training and career for pupils in secondary and upper secondary education“, kuriame dalyvavo ir Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos psichologė Jovita Šimkūnaitė, nes laimėjome šį projektą. Pažintinį vizitą organizavo Danijos mokslo ir aukštojo mokslo agentūra (angl. Danish Agency for Science and Higher Education).

   Seminaro metu pagrindinis dėmesys buvo skiriamas ugdymo karjerai temai dirbant su 13-16 m. amžiaus jaunimu. Pažintinio vizito metu buvo pristatyta Danijos švietimo sistema, kurioje ypač didelis dėmesys skiriamas kiekvieno mokinio asmenybei atsiskleisti, išsiaiškinti interesus ir polinkius. Mokslas privalomas nuo 6 metų ir trunka 10 metų. Mokyklose ugdymas organizuojamas taip, kad mokiniai galėtų siekti savo tikslų, derinamos žinios ir praktika paremtas mokymasis. Mokiniai nuolat vertinami. Mokytojai parengia individualius mokinių mokymosi planus, kurie yra reguliariai atnaujinami. Daugumos dalykų nacionaliniai kompiuteriniai testai vykdom 2 ir 8 klasėse. Mokyklos baigimo egzaminai yra laikomi 9 klasėje. Dauguma mokinių, baigdami 9 klasę, atlieka projektinį darbą.

   Vizito veiklos programa buvo ypatingai intensyvi. Daug vertingos informacijos gavome apsilankę Danijos mokyklose – pagrindinėje ir tarptautinėje. Mokiniai nuo 7 klasės renkasi įmones ar įstaigas, kuriose gali susipažinti su specialybėmis, stebėti darbą. Po nuolatinių vizitų toje pačioje įmonėje mokiniai rengia projektus ir pristato juos klasėse. Tai puiki galimybė susipažinti su specialybėmis ir priimti sprendimą ar po 9 klasės tęsti vidurinio ugdymo programą ir siekti aukštojo mokslo, ar pasukti profesinio mokymo link. Karjeros ugdymo jaunimo centro konsultantai supažindino su savo šalies jaunimo profesinio orientavimo aktualijomis. Buvo pristatomi įvairių projektų rezultatai.

   Projekte dalyvavo 17 skirtingų Europos šalių atstovai, kurie atsakingi už profesinį orientavimą. 37 dalyviai iš Airijos, Austrijos, Čekijos, Estijos, Kroatijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Norvegijos,  Olandijos, Portugalijos, Slovakijos, Ispanijos, Švedijos, Suomijos, Vokietijos aktyviai įsitraukė į diskusijas ir dalinosi savo šalių bei mokyklų, profesinio konsultavimo ir orientavimo organizacijų patirtimi, praktiniais pavyzdžiais.

JovP2 

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija