Prieš dvejus metus inicijavome Nepriklausomybės Akto kopijos kelionę po Klaipėdos miesto mokyklas. Gimnazijoje liko gražus, parašais patvirtintas liudijimas, kad gerbiame drąsius ir laisvus žmones, paskelbusius Lietuvą nepriklausoma valstybe ir sugrąžinusius jos vardą į pasaulio žemėlapį. Liko pažadas, kad įsipareigojame savo valstybei gerais darbais ją garsinti, būti dorais ir atsakingais jos piliečiais! Te pažadas pildosi čia esančiųjų, iš čia išėjusių gyvenimuose!
   Taip aušta mūsų rytas, taip prasideda diena, taip mūsų kelius žymi ženklai, liudijantys, kad gyvename laisvoje ir nepriklausomoje šalyje.

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija