Miesto istorijos olimpiadoje trečias vietas savo klasių grupėse laimėjo:

Džiugas Sopickis, 4a klasė

Gabija Zencevičiūtė, 3a klasė

Vygerdas Valatka, 2e klasė

Karolis Nazarenko, 2 e klasė

Sveikiname ir dėkojame mokytojoms Daivai Kikienei ir Alvidai Stanienei.

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija