Informuojame, kad švietimo, kultūros ir sporto ministro įsakymu „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“ koreguojamas ugdymo procesas ir nuo kovo 13 d. iki kovo 27 d. mokiniams skelbiamos atostogos. Aktuali ir svarbi informacija YRA ir BUS teikiama tik elektroniniame dienyne. Ją teiks gimnazijos vadovai. Prašome nepasiduoti dezinformacijai, kviečiame būti atsakingus, saugoti savo ir artimųjų sveikatą!

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija