INTERNETO SVETAINĖS TVARKYMO DARBO GRUPĖ

Darbo grupės pirmininkė – Rasa Mašurinienė, direktorė.

Nariai:
1. Vaida Skliuderienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, informacinių technologijų mokytoja;
2. Orinta Adomavičiūtė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytoja;
3. Edmundas Slapšis, inžinierius kompiuterių priežiūrai;
4. Rasa Zaveckienė, bibliotekos vedėja;
5. Irena Pluškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ekonomikos mokytoja;
6. Silva Jonušaitytė, socialinė pedagogė;
7. Jovita Šimkūnaitė, psichologė.

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija