VIZIJA

Klaipėdos ,,Varpo“ gimnazija – tai aukštos kultūros ugdymo įstaiga, savo veikloje efektyviai derinanti tradicijas ir modernumą.

Gimnazija patenkina jauno žmogaus poreikį turėti lygias ir saugias ugdymosi sąlygas, įgyti gebėjimų ir įgūdžių, fizinių ir dvasinių galių, reikalingų, kad asmuo toliau sėkmingai tobulintų ir realizuotų save dirbdamas visuomenei.

,,Varpo“ gimnazija orientuojasi į meninės saviraiškos plėtojimą, kūrybiškumo ugdymą, suvokdama ypatingą meno ugdomąją, dorovinių nuostatų formuojamąją galią.

FILOSOFIJA

Mokykla – tai bendruomenė, kurios kiekvienas narys skatinamas tapti ir būti pačiu geriausiu žmogumi, koks jis gali būti.

MISIJA

Gimnazija visuomenei įsipareigoja:

  • ugdyti dorą, savarankišką, kūrybišką ir laivą asmenybę;
  • ugdyti kritiškai mąstantį Lietuvos pilietį;
  • padėti atsiskleisti moksleivių žmogiškosioms vertybėms.

Gimnazija tėvams įsipareigoja:

  • sudaryti saugias ugdymosi sąlygas;
  • vertinti ne tik vaiko sugebėjimą dirbti, bet ir pastangas tobulėti, padėti skleistis vaiko individualioms asmenybės savybėms;
  • skatinti mokytojus nuolat kelti savo kvalifikaciją.

Mūsų gimnazijoje tėvai galės:

  • dalyvauti gimnazijos valdyme;
  • dalyvauti neformalaus ugdymo veikloje kartu su savo vaikais;
  • gauti išsamią informaciją apie savo vaiko mokymąsi, gimnazijos darbą, ugdymo proceso ypatumus.
© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija