Respublikinis internetinis projektas “One Country – Many Stories“ („Šalis viena – istorijų daug“)

2016 m. spalio - 2017 m. kovo mėn.

Projekto tikslas – ugdyti mokinių domėjimąsi anglų kalba, įkvėpti ir paskatinti mokinius aktyviai, kūrybingai bei originaliai reikšti savo mintis bei plėtoti IKT naudojimą. Dalyviai  - IA ir IB klasių komanda, mokytoja A.Čigienė


Pilietinių iniciatyvų projektas „Kuriame Lietuvą!“

2016 lapkričio mėn. - 2017 m. balandžio mėn.

Projekto tikslas - skatinti jaunimą naudotis savo pilietinėmis teisėmis, sprendžiant visuomenei svarbius klausimus.
Projekto uždaviniai: stiprinti jaunų žmonių atstovavimą vietiniu lygmeniu, suteikti žinių ir įgūdžių apie jaunimo pilietinį dalyvavimą vietos bendruomenės gyvenime, plėtoti mokyklų, vietos bendruomenių ir savivaldybių bendradarbiavimą, suteikti žinių apie jaunimo galimybes ES.


Ilgalaikis tarpmokyklinis integruotas kūno kultūros ir biologijos projektas „Širdies ir kraujotakos sistemos priklausomybė nuo fizinio krūvio. Aerobiniai ir anaerobiniai pratimai“

2017 m. vasaris

Dalyvavo IV klasių mokiniai, mokytoja V.Šatkauskienė


© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija