Mūsų gimnazija dalyvauja projekte ,,Svajonių komandos“ (angl. ,,Dreams & Teams“).  ,,Svajonių komandos“ – tai Europoje pasisekimo sulaukęs projektas, kuris pirmą kartą buvo įgyvendinamas Lietuvoje.  Projektas skirtas per sportines veiklas ugdyti mokinių lyderystę, organizacinius gebėjimus, bendradarbiavimo, darbo komandoje įgūdžius bei suteikti žinių ir gebėjimų pedagogams ugdant Olimpines vertybes ir XXI amžiaus kompetencijas ir lyderystę mokinių tarpe; skatinti Klaipėdos regiono mokyklų bendradarbiavimą. Pirmieji trys užsiėmimai vyko Id klasės mokiniams.

Psichologė Jovita Šimkūnaitė ir geografijos mokytoja Gintarė Kriaučiūnaitė

svajoniu komanda collage

    Sausio 16 dieną naujai įrengtame 111 kabinete gimnazijos direktorė Rasa Mašurinienė vedė mokymus mokiniams, dalyvaujantiems Mokinių tarybos veikloje. Tokių mokymų poreikis kilo išsiaiškinus, kad mokinių savivalda - silpna gimnazijos veiklos grandis. Mokiniai, dirbdami grupelėse, diskutavo, kodėl mūsų gimnazijoje Mokinių tarybos nariams trūksta aktyvumo, ką daryti, kad veikla taptų patrauklesnė. Numatyti dar 5 susitikimai su mokiniais.

direktores mokymai mokiniams

   Netikėtai balta diena pražydo, kai į mokyklą grįžo buvę jos mokiniai. Visai neseniai peržengę gimnazijos slenkstį, išskridę studijuoti į miestus, jie grįžo, kad galėtų mums padainuoti... Tai buvo stebuklas! O mokytoja Violeta sakė, kad sugrįžusiųjų dėka mes pasipuošėm savo širdis. Ir džiaugėsi tos širdys Gabija, dainuojančia ir itališkai skaitančia "Anykščių šilelį", Pauliumi, jautriai atlikusiu ariją iš miuziklo „Devynbėdžiai“, Livija, pristačiusia savo patirtį muzikiniame projekte. Merginos laiko muzikai nebeturi, bet gimnazijoje užgimęs polinkis į meną, širdyje šaltinėliu verda. O kad Paulius nebesimoko pas mus, supranti tik pasikeitusį balsą išgirdęs . Labai gera buvo susitikti. Taip ir džiaugėmės vieni kitiems dainas dovanodami...

muzikos pamoka collage

   Kartu su direktore Rasa Mašuriniene ir savivaldos kuratoriumi Kaziu Bagdonu vykome įteikti dovanų BĮ „Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centrui“. Dovanos Mokinių tarybos iniciatyva buvo renkamos visą gruodį, surinkta lėšų ir per Pyragų dieną. Nepasiturinčiai gyvenančioms šeimoms skirti du čekiai po 50€ ir daug įvairiausių dovanų vaikams.
   Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie dovanojimo džiaugsmo. Gera yra dovanoti džiaugsmą kitiems ir išgirsti gražius padėkos žodžius (Adrija Jurdonaitė).
labdara collage

INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLAS 2019–2020 MOKSLO METAMS

Pranešame, kad aktualiausia su priėmimu 2019–2020 mokslo metams susijusi informacija skelbiama  Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (klaipeda.lt) paskyroje „Priėmimas į mokyklas“ (svetainės titulinis puslapis).

***

Informuojame, kad pradėti informacinės priėmimo į mokyklas sistemos diegimo darbai.  Šios sistemos pagrindu bus teikiami prašymai mokytis nuo 2019–2020 mokslų metų (t. y. nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.), todėl rašytinių prašymų į mokyklas asmeniškai nešti nereikia. Taip pat primename, kad galimybė teikti prašymus registruotais laiškais yra panaikinta.

Siekiant užtikrinti sklandų prašymų teikimo procesą, planuojama jį organizuoti etapiškai:

  • pirmiausia bus sudaryta galimybė prašymus sistemoje registruoti į vyresniąsias klases (apie 2019 m. vasario mėnesį);
  • kiekvieną savaitę bus įvedamos galimybės prašymus registruoti į žemesnes klases;
  • registracijas į 1-ąsias klases planuojama organizuoti kovo mėnesio pirmąją savaitę.

Konkrečias prašymų registravimo sistemoje pradžios datas nustatys Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu ir apie tai gyventojai bus informuojami savivaldybės, ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo mokyklų interneto svetainėse, miesto dienraščiuose.

PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

                                                                                                             Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija