Informuojame, kad parengtas Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 10 punkto pakeitimas (2018-11-28 sprendimo projekto Nr. T1-288), kuris  bus svarstomas š. m. gruodžio 20 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdyje.

Pakeitimu panaikinama galimybė prašymus mokykloms teikti registruotais laiškais. Plačiau apie pakeitimą galima susipažinti savivaldybės interneto svetainėje (www.klaipeda.lt). 

Šiuo metu baigiama rengti informacinė priėmimo į mokyklas sistema, kurios pagrindu bus teikiami prašymai 2019–2020 mokslo metams, todėl rašytinių prašymų nešti į mokyklas nereikės.

Konkretus veiksmų grafikas bus sudarytas ne vėliau kaip iki 2019 m. sausio 21 d. Tikėtina, kad, išbandžius informacinę sistemą, priėmimo procesai bus pradėti 2019 m. vasario–kovo mėnesiais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui įsakymu patvirtinus prašymų priėmimų pradžią. 

Apie informacinės priėmimo sistemos diegimo terminus ir prašymų registravimo principus gyventojams informacija bus teikiama savivaldybės, ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo mokyklų interneto svetainėse, miesto dienraščiuose.

                       

                                                                                      Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

 Jaukiame pasibuvime kartu, nupynėme pilną šilumos ir palinkėjimų advento vainiką. Kiekvienas įdėjome dalelę savęs.

   Gruodžio 3 dieną su komanda turėjome  galimybę išbandyti jėgas Klaipėdos miesto 9-10 klasės mokinių viktorinoje „Švieskime viltimi gyventi“, kuri buvo paremta ŽIV, AIDS ir įvairių priklausomybių temomis. Ruošėmės konkursui mėnesį,  o mums padėjo socialinė pedagogė Silvija ir visuomenės sveikatos specialistė Aurelija. Šis laikotarpis mums leido suartėti kaip komandai, atlikti viską bendrai ir kūrybiškai. Mintys, idėjos virto realybe ir mes drąsiai ėjome tikslo link - nugalėti. Ne tik teorija, bet ir komandinis prisistatymo darbas (vaidinimas) mus sustiprino ir mes laimėjome 2-ąją vietą.

aids collage

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija