VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2018 m. spalio 8 d.
Eil. nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2018 m. 3 ketvirtis 2017 m.
1 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2,50 1386,48 1265,68
2 Mokytojas 8,44 714,83 298,00
3 Mokytojas Ekspertas 5,17 1260,34 1226,80
4 Mokytojas Metodininkas 25,12 1133,51 1078,71
5 Vyr. mokytojas 5,05 1056,96 748,10
6 Bibliotekininkas 1,50 687,68 620,15
7 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 2,50 421,98 389,13
8 Budėtojas 1,75 432,68 397,19
9 Valytojas 13,50 465,43 402,62
© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija