VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2022 m. liepos 8 d.
Eil.
Nr.
Pareigų (pareigybės) pavadinimas 

Etatų
skaičius

Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2022 m.
II ketvirtis
2021 m.
1 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2,00 2 2597,64 2375,29
2 Mokytojas 9,17 19 1535,39 1466,58
3 Mokytojas Ekspertas 2,40 3 1966,60 1877,11
4 Mokytojas Metodininkas 16,22 21 1797,89 1665,57
5 Vyr. mokytojas 9,81 15 1630,61 1470,92
6 Neatestuotas mokytojas 2,13 4 1574,80 1425,39
7 Socialinis pedagogas 1,00 2 1534,34 1248,22
8 Budėtojas 3,00 4 721,35 648,96
9 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 2,50 3 741,71 662,85
10 Kiemsargis 1,50 2 726,52 647,42
11 Valytojas 14,00 16 728,68 684,49

 

 

VIDUTINIO METINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2022 m. sausio 6 d.
Eil.
Nr.
Pareigų (pareigybės) pavadinimas  Etatų 
skaičius
Darbuotojų
skaičius
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2021 m.  2020 m.
1 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2,00 2 2375,29 2168,53
2 Mokytojas 18,41 33 1452,44 636,17
3 Mokytojas Ekspertas 3,44 4 1877,11 1643,13
4 Mokytojas Metodininkas 21,82 29 1682,19 1375,82
5 Vyr. mokytojas 11,05 17 1479,45 1351,90
6 Neatestuotas mokytojas 2,43 6 1425,39 0,00
7 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 2,50 3 662,85 690,53
8 Budėtojas 3,50 4 648,96 424,62
9 Kiemsargis 1,50 2 647,42 688,21
10 Valytojas 14,00 15 660,04 722,66

 

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija