VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2021 m. sausio 8 d.

Eil.
Nr.
Pareigų (pareigybės) pavadinimas  Etatų skaičius  Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2020 m. 4 ketvirtis 2019 m.
1 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2,00 2955,04 1853,31
2 Mokytojas 8,77 1598,05 491,31
3 Mokytojas Ekspertas 3,14 2314,09 1626,57
4 Mokytojas Metodininkas 19,58 2025,01 1315,21
5 Vyr. mokytojas 9,69 1787,13 1193,68
6 Budėtojas 2,75 1945,18 385,72
7 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 2,50 901,56 577,15
8 Kiemsargis 1,50 877,55 578,60
9 Valytojas 14,00 896,02 557,01

 

 

VIDUTINIO METINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2021 m. sausio 8 d.
Eil. nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2020 m.  2019 m.
1 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2,00 2168,53 1853,31
2 Mokytojas 14,08 1199,90 601,06
3 Mokytojas Ekspertas 4,48 1765,81 1553,81
4 Mokytojas Metodininkas 24,31 1583,37 1343,40
5 Vyr. mokytojas 10,09 1533,54 1198,17
6 Bibliotekininkas 1,50 1293,24 961,55
7 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 2,50 690,53 577,15
8 Budėtojas 3,50 711,59 303,06
9 Kiemsargis 1,50 688,21 578,60
10 Laborantas 1,50 817,98 435,45
11 Valytojas 15,75 718,45 563,24

 

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija