VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2019 m. liepos 5 d.
Eil. nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2019 m. 2 ketvirtis 2018 m.
1 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2,50 1764,26 1355,74
2 Mokytojas 8,52 925,21 769,66
3 Mokytojas Ekspertas 5,06 1635,09 1298,37
4 Mokytojas Metodininkas 23,12 1443,61 1201,00
5 Vyr. mokytojas 5,11 1333,74 1095,02
6 Bibliotekininkas 1,50 894,13 716,78
7 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 2,50 563,64 424,31
8 Budėtojas 1,75 636,31 427,13
9 Valytojas 13,50 609,52 444,16
10 Kiemsargis 1,50 566,04 437,63 
© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija