VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2019 m. sausio 9 d.
Eil. nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2018 m. 4 ketvirtis 2017 m.
1 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2,50 1664,22 1265,68
2 Mokytojas 9,43 832,56 266,72
3 Mokytojas Ekspertas 5,14 1494,99 1233,96
4 Mokytojas Metodininkas 23,12 1327,21 1100,63
5 Vyr. mokytojas 5,11 1167,61 739,32
6 Bibliotekininkas 1,50 832,44 620,15
7 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 2,50 471,65 389,13
8 Budėtojas 1,75 483,52 397,19
9 Valytojas 13,50 487,04 402,62
10 Kiemsargis 1,50 469,44  
11 Informacinių komunikacinių technologijų specialistas 1,17 867,86  
© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija