VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2019 m. balandžio 8 d.
Eil. nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2019 m. 1 ketvirtis 2018 m.
1 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2,50 1745,79 1355,74
2 Mokytojas 8,52 917,59 769,66
3 Mokytojas Ekspertas 5,06 1627,43 1298,37
4 Mokytojas Metodininkas 23,12 1448,01 1201,00
5 Vyr. mokytojas 5,11 1347,24 1095,02
6 Bibliotekininkas 1,50 903,58 716,78
7 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 2,50 561,27 424,31
8 Budėtojas 1,75 597,18 427,13
9 Valytojas 13,50 590,62 444,16
10 Kiemsargis 1,50 561,27 437,63 
11 Informacinių komunikacinių technologijų specialistas 1,17 979,08 785,77 
© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija