VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2020 m. sausio 6 d.
Eil. nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2019 m. 4 ketvirtis 2018 m.
1 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2,00 1998,11 1392,47
2 Mokytojas 10,31 1142,51 404,73
3 Mokytojas Ekspertas 4,05 1729,56 1316,65
4 Mokytojas Metodininkas 22,83 1502,49 1077,57
5 Vyr. mokytojas 6,88 1385,54 813,31
6 Bibliotekininkas 1,50 1061,68 716,78
7 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 2,50 628,69 424,31
8 Budėtojas 1,75 661,05 427,13
9 Valytojas 14,25 715,38 420,65
10 Kiemsargis 1,50 619,70 437,63

 

 

VIDUTINIO METINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2020 m. sausio 6 d.
Eil. nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2019 m.  2018 m.
1 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2,50 1817,36 1355,74
2 Mokytojas 12,87 1110,99 504,20
3 Mokytojas Ekspertas 4,98 1662,55 1319,22
4 Mokytojas Metodininkas 25,65 1437,97 1085,21
5 Vyr. mokytojas 6,88 1326,42 813,31
6 Bibliotekininkas 1,50 961,55 716,78
7 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 2,50 577,15 424,31
8 Budėtojas 1,75 606,13 427,13
9 Valytojas 14,25 622,53 420,65
10 Kiemsargis 1,50 578,60 437,63

 

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija