VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2021 m. spalio 12 d.

Eil.
Nr.
Pareigų (pareigybės) pavadinimas  Etatų skaičius  Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2021 m. 3 ketvirtis 2020 m.
1 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2,00 2184,67 2168,53
2 Mokytojas 11,08 1124,97 520,34
3 Mokytojas Ekspertas 3,44 1301,36 1643,13
4 Mokytojas Metodininkas 19,94 1319,03 1350,63
5 Vyr. mokytojas 10,05 1351,95 1276,85
6 Neatestuotas mokytojas 2,03 1182,44 0,00
7 Budėtojas 2,50 612,82 285,03
8 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 2,50 644,14 690,53
9 Kiemsargis 1,50 614,96 688,21
10 Valytojas 13,50 640,66 726,83

 

 

VIDUTINIO METINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2021 m. sausio 8 d.
Eil. nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2020 m.  2019 m.
1 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2,00 2168,53 1853,31
2 Mokytojas 14,08 1199,90 601,06
3 Mokytojas Ekspertas 4,48 1765,81 1553,81
4 Mokytojas Metodininkas 24,31 1583,37 1343,40
5 Vyr. mokytojas 10,09 1533,54 1198,17
6 Bibliotekininkas 1,50 1293,24 961,55
7 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 2,50 690,53 577,15
8 Budėtojas 3,50 711,59 303,06
9 Kiemsargis 1,50 688,21 578,60
10 Laborantas 1,50 817,98 435,45
11 Valytojas 15,75 718,45 563,24

 

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija