VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2020 m. liepos 7 d.
Eil. nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2020 m. 2 ketvirtis 2019 m.
1 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2,00 1907,32 1853,31
2 Mokytojas 8,43 1020,11 1003,90
3 Mokytojas Ekspertas 4,35 1662,83 1600,24
4 Mokytojas Metodininkas 22,53 1483,45 1447,47
5 Vyr. mokytojas 9,18 1369,59 1316,94
6 Bibliotekininkas 1,50 1289,45 961,55
7 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 2,50 624,77 577,15
8 Budėtojas 2,50 651,65 424,29
9 Valytojas 13,50 624,77 577,64
10 Kiemsargis 1,50 624,77 578,60

 

 

VIDUTINIO METINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2020 m. sausio 6 d.
Eil. nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2019 m.  2018 m.
1 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2,50 1817,36 1355,74
2 Mokytojas 12,87 1110,99 504,20
3 Mokytojas Ekspertas 4,98 1662,55 1319,22
4 Mokytojas Metodininkas 25,65 1437,97 1085,21
5 Vyr. mokytojas 6,88 1326,42 813,31
6 Bibliotekininkas 1,50 961,55 716,78
7 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 2,50 577,15 424,31
8 Budėtojas 1,75 606,13 427,13
9 Valytojas 14,25 622,53 420,65
10 Kiemsargis 1,50 578,60 437,63

 

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija