VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2021 m. liepos 8 d.

Eil.
Nr.
Pareigų (pareigybės) pavadinimas  Etatų skaičius  Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2021 m. 2 ketvirtis 2020 m.
1 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2,00 2133,20 2168,53
2 Mokytojas 13,66 1342,64 857,38
3 Mokytojas Ekspertas 3,14 1818,37 1822,71
4 Mokytojas Metodininkas 18,85 1645,20 1592,59
5 Vyr. mokytojas 9,69 1455,52 1541,65
6 Budėtojas 2,00 642,00 743,09
7 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 2,50 642,00 690,53
8 Kiemsargis 1,50 642,00 688,21
9 Valytojas 13,50 642,00 722,83

 

 

VIDUTINIO METINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2021 m. sausio 8 d.
Eil. nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2020 m.  2019 m.
1 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2,00 2168,53 1853,31
2 Mokytojas 14,08 1199,90 601,06
3 Mokytojas Ekspertas 4,48 1765,81 1553,81
4 Mokytojas Metodininkas 24,31 1583,37 1343,40
5 Vyr. mokytojas 10,09 1533,54 1198,17
6 Bibliotekininkas 1,50 1293,24 961,55
7 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 2,50 690,53 577,15
8 Budėtojas 3,50 711,59 303,06
9 Kiemsargis 1,50 688,21 578,60
10 Laborantas 1,50 817,98 435,45
11 Valytojas 15,75 718,45 563,24

 

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija