VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2020 m. spalis 7 d.
Eil. nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2020 m. 3 ketvirtis 2019 m.
1 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2,00 2100,69 1853,31
2 Mokytojas 9,32 1202,16 527.51
3 Mokytojas Ekspertas 4,48 1796,91 1553,81
4 Mokytojas Metodininkas 23,32 1634,96 1339,77
5 Vyr. mokytojas 9,80 1382,42 1194,45
6 Bibliotekininkas 1,50 1317,07 961,55
7 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 2,50 592,41 577,15
8 Budėtojas 3,25 629,86 326,38
9 Valytojas 13,50 701,57 577,64
10 Kiemsargis 1,50 590,54 578,60

 

 

VIDUTINIO METINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2020 m. sausio 6 d.
Eil. nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2019 m.  2018 m.
1 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2,50 1817,36 1355,74
2 Mokytojas 12,87 1110,99 504,20
3 Mokytojas Ekspertas 4,98 1662,55 1319,22
4 Mokytojas Metodininkas 25,65 1437,97 1085,21
5 Vyr. mokytojas 6,88 1326,42 813,31
6 Bibliotekininkas 1,50 961,55 716,78
7 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 2,50 577,15 424,31
8 Budėtojas 1,75 606,13 427,13
9 Valytojas 14,25 622,53 420,65
10 Kiemsargis 1,50 578,60 437,63

 

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija