VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2022 m. balandžio 6 d.
Eil.
Nr.
Pareigų (pareigybės) pavadinimas 

Etatų
skaičius

Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2022 m.
1 ketvirtis
2021 m.
1 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2,00 2 2582,12 2375,29
2 Mokytojas 8,86 18 1469,96 1464,01
3 Mokytojas Ekspertas 2,40 3 1969,91 1877,11
4 Mokytojas Metodininkas 16,53 21 1746,41 1665,57
5 Vyr. mokytojas 9,81 15 1630,61 1470,92
6 Neatestuotas mokytojas 2,43 6 1427,04 1425,39
7 Socialinis pedagogas 2,00 2 1533,55 1248,22
8 Budėtojas 2,50 3 735,60 648,96
9 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 2,50 3 734,75 662,85
10 Kiemsargis 2,00 3 736,08 647,42
11 Valytojas 15,50 19 723,11 684,49

 

 

VIDUTINIO METINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2022 m. sausio 6 d.
Eil.
Nr.
Pareigų (pareigybės) pavadinimas  Etatų 
skaičius
Darbuotojų
skaičius
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2021 m.  2020 m.
1 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2,00 2 2375,29 2168,53
2 Mokytojas 18,41 33 1452,44 636,17
3 Mokytojas Ekspertas 3,44 4 1877,11 1643,13
4 Mokytojas Metodininkas 21,82 29 1682,19 1375,82
5 Vyr. mokytojas 11,05 17 1479,45 1351,90
6 Neatestuotas mokytojas 2,43 6 1425,39 0,00
7 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 2,50 3 662,85 690,53
8 Budėtojas 3,50 4 648,96 424,62
9 Kiemsargis 1,50 2 647,42 688,21
10 Valytojas 14,00 15 660,04 722,66

 

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija