VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2019 m. spalio 3 d.
Eil. nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2019 m. 3 ketvirtis 2018 m.
1 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2,50 1835,43 1355,74
2 Mokytojas 10,28 1089,21 405,91
3 Mokytojas Ekspertas 4,98 1570,77 1319,22
4 Mokytojas Metodininkas 24,52 1442,92 1080,40
5 Vyr. mokytojas 6,86 1332,40 815,68
6 Bibliotekininkas 1,50 391,84 716,78
7 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 2,50 545,75 424,31
8 Budėtojas 1,75 542,23 427,13
9 Valytojas 14,25 567,51 420,65
10 Kiemsargis 1,50 551,29 437,63
© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija