Informacija pateikta 2018-02-20

Klaipėdos „Varpo“ gimnazija įkurta 1989 m. Įkūrimo pradžioje buvusi viena didžiausių Klaipėdos miesto vidurinių mokyklų (1989 m. joje pradėjo mokytis 1287 mokiniai, dirbti 82 mokytojai), 2008 m. tapo „Varpo“ gimnazija.

Per mokyklos gyvenimo dešimtmečius mokinių ir mokytojų skaičius kito: besimokančiųjų skaičiuota tūkstančiais (1993–1994 m. m. mokėsi 2319 mokinių ir  dirbo 143 mokytojai), vėliau jų stipriai sumažėjo. Pastaruosius trejus metus pastebimas mokinių skaičiaus augimas: 2015–2016 m. m. gimnazijoje mokėsi 510 mokinių, 2016–2017 m. m. – 539 mokiniai, 2017–2018 m. m. mokosi 547 mokiniai.

Klaipėdos „Varpo“ gimnazija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įgyvendinanti pagrindinio ugdymo II dalies, vidurinio ugdymo bei neformaliojo švietimo programas. Ugdymo įstaiga išleido 26 abiturientų laidas.

Nuo įkūrimo pradžios iki 2015 m. mokyklai vadovavo direktorius Valerijus Kuzliakinas, padedamas tiek pat metų su juo kartu dirbančių pavaduotojų Zinos Buivydienės ir Irenos Pluškienės bei vėliau prie komandos prisijungusios Neolės Jucienės ir Rimos Stainienės.

2016 m. gimnazijai pradėjo vadovauti direktorė Rasa Mašurinienė, padedama pavaduotojų Irenos Pluškienės, Vaidos Skliuderienės, Orintos Adomavičiūtės, Rimos Stainienės.

2017–2018 m. m. gimnazijoje dirba 58 pedagogai: 9 mokytojai ekspertai, 33 metodininkai, 8 vyresnieji mokytojai. Nuo pat pirmos mokyklos įkūrimo dienos iki šiol dirba 12 mokytojų.

Šiandien gimnazija orientuojasi į visapusišką mokinių ugdymą ir ugdymąsi – ne tik į akademinį, bet ir į fizinį, dvasinį ir socialinį jų tobulėjimą. Iš kitų Klaipėdos mokyklų gimnazija išsiskiria didelį dėmesį skirdama neformaliajam ugdymui: neformaliojo ugdymo veiklomis užimta beveik 50 proc. mokinių. Gimnazijoje veikia liaudiškos muzikos ansamblis „Joginta“, teatro ir renginių vedėjų būrelis, gitaristų ansamblis, vokalo studija ir t. t. Gimnazijoje aktyviai veikia mokinių savivalda, organizuojanti renginius, padedanti įgyvendinti ir kurti projektus. Mokinių patirtys įgyjamos visame mokyklos gyvenime: vyksta daug renginių, veiklos skatinančios kūrybiškumą ir ugdančios pilietiškumą. Daug dėmesio skiriama savanorystei: suburta prevencinės veiklos grupė, veikia Nuomonių klubas.

Gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvauja kraštotyrinėje veikloje, jau keletą metų iš eilės vyksta istorijos projektų rengimas ir jų pristatymas, kasmet dalyvaujama respublikiniame Euroscolos konkurse, Konstitucijos egzamine, respublikiniame konkurse „Pažink Europą“. 

Mokytojų dėka gimnazijoje atrandami talentai, dalyvaujant įvairiuose renginiuose leidžiama skleistis jų gebėjimams: skaitovais gimnazija garsėja ne tik mieste, bet ir respublikoje. 2016 m. mokytojos V. Beniulienės paruošta poetinė kompozicija „Nesvarbu tikriausiai svarbiausia“ Lietuvos moksleivių meninio skaitymo konkurse laimėjo III vietą, 2017 m. kita mokytojos paruošta kompozicija „Pakylėtos retorikos“ – 1-ąją.

Gimnazija išsiskiria muzikinio ugdymo pasiekimais: kasmet organizuojamas instrumentinės muzikos festivalis „Varpo aidas“, mokiniai laimi įvairiuose konkursuose ir festivaliuose, vykstančiuose Klaipėdoje ir Lietuvoje.

Mokinių kūrybiškumas ugdomas, organizuojant tradicinius renginius: vyksta Talentų šou, patriotinės dainos konkursas, instrumentinės muzikos festivalis „Varpo aidas“ ir kt. Pradėtos kurti ir naujos tradicijos: gimnazijos muziejus įsikūrė atvirose erdvėse, daugiau dėmesio skiriama bendradarbiavimo su progimnazijomis ugdymui ir socialinių kompetencijų ugdymui.

Gimnazija yra atvira bendradarbiavimui su įvairiomis institucijomis ir tuo didžiuojasi. Bendradarbiavimas su Klaipėdos  universitetu sudaro puikias sąlygas mokinių ir mokytojų išvykoms į universitetą, studentų ir dėstytojų lankymuisi gimnazijoje. Gimnazistams patinka KU projektas „Iškeisk pamoką į paskaitą“, kai trumpam gali tapti Klaipėdos universiteto studentais ir sužinoti daugiau apie juos dominančias studijų programas. Universiteto atstovai kasmet dalyvauja gimnazijoje vykstančiose „Studijų mugė“. Kasmet vyksta bendra „Varpo“ gimnazijos ir Klaipėdos universiteto konferencija „Gimtosios kalbos upės ir upeliai“. Dalyvaujama Socialinių mokslų kolegijos organizuojamuose konkursuose ir paskaitose. 2017 metais mokinių konkurse „Verslo labirintai“ dalyvavo net 2 komandos, užimtos II ir V vietos.

Gimnazijoje aktyvi mokytojų metodinė veikla: vedami seminarai, organizuojamos konferencijos, vedamos atviros pamokos, vykdomi konkursai.

Gimnazija dalyvauja tarptautiniuose projektuose: 2015 m. įgyvendintas projektas „Išankstinės nuomonės ir realybė“, dalyvaujama Europos socialinio fondo agentūros, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos respublikiniame projekte „ESF Akademija“, Ugdymo plėtotės centro, Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje ir Švietimo ir mokslo ministerijos projekte „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“, projekte Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ gimnazijos komanda tapo nugalėtoja.

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija