Mokytojų taryba nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija, svarstanti mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo formas ir metodus.

 MOKYTOJŲ TARYBĄ sudaro gimnazijos vadovybė, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, klasių vadovai, psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, visuomenės sveikatos specialistas, karjeros planavimo specialistas, gimnazijos informacinio centro (bibliotekos-skaityklos-interneto skaityklos) darbuotojai ir kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai. MOKYTOJŲ TARYBAI vadovauja gimnazijos direktorius.

                      MOKYTOJŲ TARYBOS posėdžių temos ir datos numatomos metinėje gimnazijos veiklos programoje.

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija