KŪRYBINIŲ, TIRIAMŲJŲ DARBŲ RENGIMO NUOSTATAI

KŪRYBINIO DARBO ETAPAI

KAIP PARUOŠTI PRISTATYMĄ?

Etapai Atliekami darbai Terminai
I etapas. Temos pasirinkimas. 2023-12-11 – 2024-01-10
II etapas. Darbo tikslų ir uždavinių iškėlimas, susitarimas dėl darbo atlikimo etapų su darbo vadovu. 2024-02-19 – 2024-02-23
III etapas. Informacijos rinkimas, kaupimas, sisteminimas ir analizavimas 2024-02-26 – 2024-03-15
IV etapas. Sukauptos informacijos apibendrinimas ir darbo kūrimas 2024-03-18 – 2024-04-13
V etapas. Kūrybinių, tiriamųjų darbų ir jų aprašų pristatymas darbo vadovui. 2024-04-15 – 2024-04-26
VI etapas. Viešo kūrybinių, tiriamųjų darbų pristatymo rengimas ir viešas darbų pristatymas grupėje. 2024-05-20 – 2024-05-31
VII etapas. Baigiamoji kūrybinių darbų konferencija gimnazijoje. 2024-06-13
© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija