Gerbiami tėveliai, Maloniai laukiame Jūsų atvykstant į organizuojamą tėvų forumą ,,Tobulėkime kartu“, kuris vyks spalio 19 d. 17. 30 val. ,,Varpo“ gimnazijos 108 kabinete (Vakarinis įėjimas).
 

Gimnazijos himnas

Varpo aidas

Žodžiai Vitalijos Zykienės
        Muzika Bangos Balakauskienės

Širdyje dar rugsėjo nerimas,

O jau lūpose žydi gegužis –

Tai tavo, mokykla, gyvenimas,

Tai tavo jaunystė ir grožis.

Čia meilė gyvena ir darbas,

Širdis į širdį prabyla.

Mes įsupom mokyklos varpą –

Per visą Klaipėdą girdis.

O mes aidas to varpo esame,

Stok į gretą – plačiau skambėsime,

Ir darbus, ir svajas, ir pasakas

Į mokyklos knygą sudėsim.

Kai į tolį išėję būsime,

Gaudesys dar ilgai girdėsis.

Čia rugsėjai bus ir gegužiai,

Čia varpui skambėt ir skambėti.

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija