Gimnazijos himnas

Varpo aidas

Žodžiai Vitalijos Zykienės
        Muzika Bangos Balakauskienės

Širdyje dar rugsėjo nerimas,

O jau lūpose žydi gegužis –

Tai tavo, mokykla, gyvenimas,

Tai tavo jaunystė ir grožis.

Čia meilė gyvena ir darbas,

Širdis į širdį prabyla.

Mes įsupom mokyklos varpą –

Per visą Klaipėdą girdis.

O mes aidas to varpo esame,

Stok į gretą – plačiau skambėsime,

Ir darbus, ir svajas, ir pasakas

Į mokyklos knygą sudėsim.

Kai į tolį išėję būsime,

Gaudesys dar ilgai girdėsis.

Čia rugsėjai bus ir gegužiai,

Čia varpui skambėt ir skambėti.

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija