Erasmus+:
Comenius programos 2 pagrindinio veiksmo (KA 2)
mokykl. ugdym. sekt. tarpmokyklin
ės strateginės partnerystės projektas “Išankstinės nuomonės ir realybė

2014 09 01 - 2016 08 31

Projekto metu mokytojai ir mokiniai iš Portugalijos, Vokietijos, Italijos, Rumunijos ir Lietuvos sukurs televizijos laidą, radijo šou ir spaudos leidinį.

Prieš kiekvieną susitikimą projekto dalyviai savo šalyse išanalizuos savo, savo mokytojų, tėvelių, senelių, draugų nuomones apie tos šalies, į kurią keliaus, geografinę, politinę, ekonominę, socialinę ir kultūrinę padėtįir pateiks ją įvairiomis išraiškos priemonėmis tokiomis kaip daina, šokis, paveikslas, eilėraštis, trumpas spektaklis.

Susitikimo metu projekto dalyviai aptars visų šalių išreikštas išankstines nuomones, susipažins su realybe, išanalizuos atitikimus ir neatitikimus tarp išankstinių nuomonių ir realybės ir perkurs savo prieš susitikimą sukurtas dainas, šokius, paveikslus, eilėraščius, spektaklius.

               Daugiau informacijos mūsų visų šalių bendrame puslapyje: http://prejudices.wix.com/prejudecati 

            Projekto koordinatorė Aušra Skeivytė

 
   
 

 

 

 
 
 
      
© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija