32 dalyviai, dirbantys su jaunimu, iš 8 šalių (Makedonijos, Danijos, Vokietijos, Slovėnijos, Rumunijos, Suomijos, Turkijos ir Lietuvos), spalio 15–22 dienomis dalyvavo Kemere (Turkija) vykusiame„Erasmus+“ programos projekte „Digital entrepreneurship and leadership in Europe“ (D.E.A.L. in Europe). Lietuvai atstovavo Rasa Mašurinienė – Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos direktorė, Robertas Laugalys – Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro direktoriaus pavaduotojas, Jovita Šimkūnaitė – Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos psichologė, Kazys Bagdonas – Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos etikos mokytojas. Projekto metu dalyviai ne tik gilino savo žinias, bet ir dalinosi savo patirtimi, kaip dirbti su jaunimu. Ieškota sprendimų, kaip taikyti skaitmenines technologijas, kaip skatinti lyderystę ir stiprinti komandinio darbo įgūdžius, ugdyti kritinį mąstymą, kalbėta apie tarpkultūrinę įvairovę, tradicijas. Nors Kemere buvo šiltas ir geras oras, bet laiko pažinti miestą buvo nedaug. Dalyviai nuo ryto iki vakaro dirbdavo įvairiose organizatorių rengtose edukacinėse veiklose. Klaipėdos komanda aktyviai ir atsakingai dalyvavo visuose užsiėmimuose, o kultūriniame vakare, kuriame pristatė lietuvišką sūrį, šakotį bei tradicinį gėrimą, sulaukė daugybės pagyrų už išskirtinį pasirengimą ir geriausią pasirodymą. Labai džiugu, kad buvo suteikta galimybė susipažinti su istorinėmis vietomis, išbandyti vietos SPA (hamamą), pajusti vietos kultūrinę įvairovę. Dėkojame organizacijai „Kūrybinės ateities idėjos“, kuri suteikė galimybę dalyvauti prasmingame renginyje, kurio metu patobulinome skaitmenines, asmenines, kritinio mąstymo, tarpkultūrines kompetencijas bei pagilinome įgūdžius savarankiško darbo ir skaitmeninio verslumo srityse. Dalyviai įgytas žinias taikys savo darbuose ir atradimais pasidalins su Klaipėdos miesto pedagoginės bendruomenės nariais. #D.E.A.L. #kūrybinėsateitiesidėjos #LIDOSK

 

erasmus+peu2

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro koordinuojamas Erasmus+ KA201 projektas „Moksleivių sąmoningumo ir prevencijos įgūdžiai, susiję su patyčiomis ir neapykantos kurstymu elektroninėje erdvėje“ įgauna pagreitį. Nerimas, kuris vyravo karantino pradžioje ir apribojus galimybes keliauti, peraugo į aktyvią veiklą ir darbingą darbo nuotoliu atmosferą. Kol verčiamas į lietuvių kalbą ir maketuojamas pirmasis intelektinis produktas „Moksleivių istorijos apie patyčias ir neapykantos kurstymą elektroninėje erdvėje“, projekto partneriai susitikę interneto aplinkoje 2021 m. kovo 25 d. aptarė ir žengė pirmuosius žingsnius antrojo intelektinio produkto „Skaitmeninė fotobalso nuotraukų paroda apie patyčias ir neapykantos kalbą elektroninėje erdvėje“ pasiruošimo darbus. Bendradarbiaujant su Panevėžio VšĮ „Profesinio rengimo centru“, 2021 m. balandžio 22 d. projekto koordinatorės Giedrės Petrošienės buvo organizuotas tarptautinio ERASMUS+ projekto intelektinio produkto praktikumas „Pažintis su fotobalso metodu ir jo pritaikymu veiklose su vaikais“, kuriame specialioji pedagogė Eglė Petrauskė dalinosi savo patirtimis ir pranešimu „Fotobalso (photovoice) metodo įprasminimas ir pritaikymas“. Po praktikumo susibūrė aktyviai susidomėjusių fotobalso metodu komanda: Vaida Martyšienė (Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija), Jovita Šimkūnaitė (Klaipėdos „Varpo“ gimnazija), Giedrė Paulauskienė (Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija), Galina Antipova-Plotnikova (Klaipėdos Baltijos gimnazija), Tatjana Verba(Klaipėdos „Medeinės“ mokykla), kuri tęs įsitraukimą į projektines veiklas ir vėliau kartu analizuos ir išbandys fotobalso metodą praktiškai.

erasmus+

„Soul dance“ ERASMUS+ finansuojamas jaunimo mainų projektas vykęs 2021 metų spalio 12-24 dienomis Hamaro mieste Norvegijoje. Jaunimo mainų metu pasitelkiant neformaliojo ugdymo metodus ir šokį, buvo siekiama dalintis tarpkultūrinėmis patirtimis ir skatinti sveiką gyvenimo būdą. Klaipėdos „Varpo“ gimnazijai atstovavo aštuoni vienuoliktos ir dvyliktos klasės gimnazistai kartu su mokytojomis Kornelija Čepyte ir Gabriele Kartanaite. Nors projektas vyko anglų kalba, gimnazijos moksleiviai labai greitai susidraugavo su kitų šalių atstovais ir drąsiai dalinosi savo patirtimi, pristatė Lietuvą bei ėmėsi organizacinės iniciatyvos. Moksleiviai turėjo galimybę išbandyti savo jėgas dar ir kaip mokytojai. Vieną dieną nacionalinėms komandoms buvo skirta užduotis pravesti savo tautinių šokių pamoką. Taigi, Portugalijos, Norvegijos, Turkijos, Rumunijos ir Didžiosios Britanijos atstovai išmoko pasiutpolkę. Nors šokis ir nelengvas, bet labai gera matyti kitų tautų atstovus besimėgaujančius procesu!

Erasmus+:
Comenius programos 2 pagrindinio veiksmo (KA 2)
mokykl. ugdym. sekt. tarpmokyklin
ės strateginės partnerystės projektas “Išankstinės nuomonės ir realybė

2014 09 01 - 2016 08 31

Projekto metu mokytojai ir mokiniai iš Portugalijos, Vokietijos, Italijos, Rumunijos ir Lietuvos sukurs televizijos laidą, radijo šou ir spaudos leidinį.

Prieš kiekvieną susitikimą projekto dalyviai savo šalyse išanalizuos savo, savo mokytojų, tėvelių, senelių, draugų nuomones apie tos šalies, į kurią keliaus, geografinę, politinę, ekonominę, socialinę ir kultūrinę padėtįir pateiks ją įvairiomis išraiškos priemonėmis tokiomis kaip daina, šokis, paveikslas, eilėraštis, trumpas spektaklis.

Susitikimo metu projekto dalyviai aptars visų šalių išreikštas išankstines nuomones, susipažins su realybe, išanalizuos atitikimus ir neatitikimus tarp išankstinių nuomonių ir realybės ir perkurs savo prieš susitikimą sukurtas dainas, šokius, paveikslus, eilėraščius, spektaklius.

               Daugiau informacijos mūsų visų šalių bendrame puslapyje: http://prejudices.wix.com/prejudecati 

            Projekto koordinatorė Aušra Skeivytė

 
   
 

 

 

 
 
 
      
© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija