Kviečiame į tėvų forumo susitikimą ,,Pažinti, patirti, atrasti“ sausio 21 d. 18 val. 108 kabinete.
 

2019-2020 m.m. vykstantys projektai:

Edukacinis teatro projektas „Namai“

   2018 m. pabaigoje Menų agentūra „Artscape“ kartu su Britų taryba ir Goethe‘s institutu pradėjo įgyvendinti taikomojo teatro projektą „Namai“. Projektu, pristatančiu Lietuvoje mažai žinomą taikomojo teatro kryptį, siekiama ugdyti vyresnių klasių moksleivių kūrybiškumą bei sąmoningumą ir prisidėti sprendžiant socialines bendruomenių problemas.

   Iš kitų šalyje įgyvendinamų edukacinių projektų „Namai“ išsiskiria nuosekliai ir profesionaliai naudojamais taikomojo teatro metodais, padedančiais pasiekti ne tik estetinio, bet ir socialinio poveikio. Kita projekto ypatybė – skirtingų sričių ekspertų bendradarbiavimas siekiant bendro tikslo. Tarp projekto  vykdytojų – profesionalūs teatro praktikai, teoretikai ir sociologai. Anot jų, Lietuvoje, kur vyrauja romantizuota meno samprata, dar stinga suvokimo, koks veiksmingas gali būti taikomasis menas siekiant kurti tvarią visuomenę.  

Projekto veiklos vyksta 2 etapais:

   *I etapas. Kovo vid.- balandžio mėn. jaunieji teatro menininkai Aidas Jurgaitis ir Marija Laenko vyksta į gimtuosius miestus, kuriuose su 15-18 metų mokinių klase vykdo kūrybinį taikomojo teatro tyrimą tema „Namai“. Tyrimas gali būti atliekamas mokymo įstaigose, gatvėje, parduotuvėse, poliklinikose, švietimo, kultūros organizacijose ir t. t. Trukmė- 4 savaitės, iš viso 4 vizitai (1 vizito trukmė - 1,5-3 val.)

   *II etapas. Gegužės mėn. remiantis atlikto meninio tyrimo medžiaga (interviu, video, pasakojimai, refleksijos) taikomojo teatro principais kuriamas spektaklis. Spektaklio formatas gali būti įvairus: skaitoma pjesė, papasakojamos istorijos, turas mieste, gyva instaliacija, diskusija. Po kiekvieno spektaklio su bendruomenės nariais bus organizuojama diskusija (tema- „Namai“). Dirbant su jaunimu taikomojo teatro principais bus kuriama psichologiškai saugi erdvė, įgalinanti atsiskleisti, aktyviai dalyvauti kartu kuriant spektaklį.

   Spektaklio kūrimo metu numatomi 4 vizitai (1 vizito trukmė 3-6 val.)

Poveikis jaunimui: 

   Tikimasi, kad projekto metu surinkta informacija ir veiklos formuos bendrąsias vertybes ir paskatins kurti kultūrinį turinį, įgalins įgyvendinti savo idėjas. Jauni žmonės mokysis savarankiškai dirbti pristatyti kūrybinio darbo rezultatu, didės jų pasitikėjimas  savimi, įgis tyrimų, analizės, teatro spektaklio kūrimo kompetencijų. Tai prisidės prie noro dalyvauti bendruomenės veiklose, bei savo, kaip piliečių veikimo visuomenėje suvokimo.

   Šiame projekte dalyvauja mokytojos Neolės Jucienės teatro klasės mokiniai.

Kino namai


rumunija


    Ar žinote, kad šiandien yra GERA DIENA? Kaip sakė Mikė Pūkuotukas, „kai eini, eini, eini ir eini ilgų ilgiausiai prieš vėją ir pas ką nors užeini ir kas nors tau sako: „Labas, Pūkuotuk, kaip tik laiku, mes čia užkandžiaujam“,- ir jie IŠ TIKRŲJŲ užkandžiauja, tada aš sakau, kad buvo Gera Diena“.

   O Tai kodėl, klausiate Jūs, skelbiate, kad šiandien yra GERA DIENA. O gi todėl, kad mes, kaip tas Mikė Pūkuotukas, ilgai ėjomE prieš vėją, bet galiausiai užėjom į svečius laiku ir mums pranešė, kad laimėjome atrankas ir gavome programos Erasmus+ finansavimą, todėl šiandien prasideda didysis dvejų metų nuotykis. Projekte jungiamės su Bulgarijos, Graikijos, Turkijos, Rumunijos mokyklomis siekdami saugoti savo istorinį paveldą. Mūsų kelionė vadinasi „Knowing past saves the future“ („Suvokdami praeitį, gelbstime ateitį“). Kaip mes gelbėsime ateitį, sužinosite vėliau. Bus tęsinys... Pasitikime GERĄ DIENĄ!

Erasmus


2018-2019 m.m. įgyvendinami projektai:

Renkuosi mokyti

Džiaugiamės, kad įveikę atranką patekome tarp kitų, prie projekto „Renkuosi mokyti - mokyklų kaitai!“ prisijungti pakviestų, Lietuvos mokyklų. Projekto tikslas – sutelkti Lietuvos mokyklas bendram darbui, kad kiekvienas mokinys patirtų mokymosi sėkmę ir būtų savo mokyklos bei šalies kūrėjas. Daugiau apie projektą skaitykite čia: https://www.varpogimnazija.lt/820-renkuosi-mokyti


Projektas „Svajonių komandos“

Mūsų gimnazija dalyvauja projekte ,,Svajonių komandos“ (angl. ,,Dreams & Teams“).  ,,Svajonių komandos“ – tai Europoje pasisekimo sulaukęs projektas, kuris pirmą kartą buvo įgyvendinamas Lietuvoje.  Projektas skirtas per sportines veiklas ugdyti mokinių lyderystę, organizacinius gebėjimus, bendradarbiavimo, darbo komandoje įgūdžius bei suteikti žinių ir gebėjimų pedagogams ugdant Olimpines vertybes ir XXI amžiaus kompetencijas ir lyderystę mokinių tarpe; skatinti Klaipėdos regiono mokyklų bendradarbiavimą.

Projekto tikslas: skatinti Klaipėdos regiono mokyklų bendruomenių bendradarbiavimą ugdant fundamentalias lyderystės kompetencijas ir olimpines vertybes taikant netradicines priemones.

Projekto jaunieji lyderiai Id klasės mokiniai: Justas Eidėjus, Selina Farhat, Alina Sivkovič, Vaigirdas Žilius, kurių mentorės 1d klasės vadovė ir geografijos mokytoja Gintarė Kriaučiūnaitė bei gimnazijos psichologė Jovita Šimkūnaitė.


Klaipėdos „Varpo” gimnazija atidaro duris kaimyninių šalių mokytojams

Balandžio 8-10 dienomis mūsų mokykla įgyvendino dar vieną tarptautinį projektą, kurio metu Lenkijos pedagogai svečiavosi mūsų mokslo kalvėje ir sėmėsi patirties iš matematikos, chemijos ir anglų kalbos mokytojų. Svečiai ne tik stebėjo mūsų darbo metodus, bet ir pačios vedė pamokas „Varpo” gimnazistams. Visiems tai buvo įdomi patirtis. Sakome iki pasimatymo ir sėkmės kaimynams lenkams!


Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras nuo 2018 m. liepos 25 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje pradėjo įgyvendinti projektą „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas“. Numatyta projekto pabaiga - 2020 m. sausio 25 d.

2019 m. balandžio 8 d. dešimtokams bus pradedamos skaityti paskaitos apie lytiškumą. Viso bus 8 paskaitos įvairiomis su lytiškumu susijusiomis temomis.  Projekto veiklos finansuojamos iš Europos socialinio fondo.
Daugiau informacijos: www.einvesticijos.lt.

Erasmus+ Design Thinking For Youth

Vasario 5-14 dienomis gimnazistai dalyvavo Erasmus+ jaunimo mainų projekte. Jo metu 17 dvyliktokų, lydimi anglų kalbos mokytojos Viktorijos Girdžiūnienės, vyko į Slovakiją susitikti su Rumunijos ir Slovakijos mokiniais. Projekto tema - verslumas. Mokiniai susipažino su „Design thinking“ (liet. mąstymo modeliavimo) metodu, mokėsi kurti naujo verslo viziją ir ją įgyvendinti. Be to, projekto metu juonuoliai turėjo galimybę susipažinti su kitomis kultūromis, lavinti savo kalbinę kompetenciją, peržengti kalbos barjerą, išmokti dirbti bendradarbiaujant daugiakultūrėse grupėse. Neapsakomi įspūdžiai ir, tikimės, visą gyvenimą išliksiantys prisiminimai parlydėjo mus atgal į Lietuvą, kuriai taip išdidžiai atstovavome kitataučiams draugams.

https://www.youtube.com/watch…
https://www.facebook.com/obcianskezdruzenieinnovus/videos/762534620799383/


Nacionalinis projektas Pažink valstybę“

2018 m. rugsėjo mėn. įsijungėme į Ugdymo plėtotės centro drauge su Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Valstybės pažinimo centru ir kitais partneriais įgyvendinamą projektą „Pažink valstybę“. Projekto tikslas – supažindinti mokinius su įvairiomis Lietuvos viešojo gyvenimo sritimis, aptarti aktualias nacionalines ir regionines problemas, apsvarstyti jų sprendimo būdus.

Išsikelta problema: Kaip formuoti teigiamą požiūrį į skaitymą, stiprinti mokinių skaitymo gebėjimus, kokiomis veiklomis sudominti neskaitančius arba mažai skaitančius visuomenės narius, ypač paauglius?

Projektas „Svajok, veik, nebijok“

Lietuvos Respublikos Seimo nario A. Butkevičiaus autorinė programa skirta vyresniųjų klasių mokiniams. Ja siekiama paraginti jaunus žmones atrasti ir ugdytis lyderio savybes bei didesnį pasitikėjimą savimi.


2017-2018 m.m. įgyvendinti projektai

2016-2017 m.m. įgyvendinti projektai 

logo projektams erasmus

 

 

 

 

 

 

 

2015 - 2016 m.m. įgyvendinami projektai

2014 - 2015 m.m. įgyvendinti projektai

2013 - 2014 m.m. įgyvendinti projektai

2012 - 2013 m.m. įgyvendinti projektai

2011 - 2012 m.m. įgyvendinti projektai

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija