Trečių klasių mokiniai dalykų pasirinkimus gali keisti pakeisti pateikus prašymą. 
  1. Prašymai keisti dalykus III gimnazijos klasėje pateikiami iki lapkričio 10 d. Pasirašius prašymo formoje nurodytiems asmenims prašymai atnešami direktoriaus pavaduotojai ugdymui į 202 kab. 
  2. Sprendimą dėl dalyko keitimo galimybių priima Gimnazija.
  3. Jei nusprendžiama prašymą tenkinti: 
    •renkantis naują dalyką ar išplėstinį kursą, laikoma įskaita ir tarpinis patikrinimas;
    •pereinant į bendrąjį kursą iš išplėstinio, įskaitos laikyti nereikia. Tarpiniai tik lietuvių ir matematika;
    •atsisakant dalyko, atsižvelgiama į tvarkaraščio ypatumus. Kiekvienas prašymas nagrinėjamas individualiai. Pakeitimai patvirtinami direktoriaus įsakymu.
  4. Naujas ugdymo planas įsigalioja tik 2-ame pusmetyje.

PRAŠYMO FORMA

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija