KLAIPĖDOS „VARPO“ GIMNAZIJOS METODINĖ TARYBA

  Metodinės tarybos pirmininkė – Lina Paulauskienė, etikos mokytoja metodininkė

   Metodinės tarybos sekretorė – Audronė Dirgėlienė, rusų kalbos mokytoja ekspertė

   Metodinių grupių pirmininkai:

   1. Neolė Jucienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, lietuvių kalbos ir socialinių moklslų metodinės grupės pirmininkė

   2. Daivutė Radzevičienė, matematikos mokytoja metodininkė, matematikos, informacinių technologijų ir gamtamokslių metodinės grupės pirmininkė

   3. Vytautas Aleksandravičius, fizinio ugdymo mokytojas metodininkas, dorinio, fizinio ir socialinio emocinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkas

   4. Eglė Iliutkina, muzikos mokytoja, menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

  5. Aušra Čigienė,  anglų kalbos mokytoja metodininkė, užsienio  kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė 


 Gimnazijos metodinės tarybos dokumentai:

Metodinės tarybos veiklos nuostatai

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija