KLAIPĖDOS „VARPO“ GIMNAZIJOS METODINĖ TARYBA

Metodinės tarybos pirmininkė – Asta Vainorė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Metodinių grupių pirmininkai:

  1. Asta Vainorė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė
  2. Daivutė Radzevičienė, matematikos mokytoja metodininkė, matematikos, informacinių technologijų ir gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
  3. Vytautas Aleksandravičius, fizinio ugdymo mokytojas metodininkas, dorinio, fizinio, socialinio ir emocinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkas
  4. Eglė Iliutkina muzikos vyr. mokytoja
  5. Daiva Beliajeva, anglų kalbos mokytoja metodininkė, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė.
  6. Gintarė Kriaučiūnaitė, geografijos mokytoja, metodininkė, socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Metodinės tarybos veiklą kuruoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Orinta Adomavičiūtė  

 


 Gimnazijos metodinės tarybos dokumentai:

Metodinės tarybos veiklos nuostatai

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija