KLAIPĖDOS „VARPO“ GIMNAZIJOS METODINĖ TARYBA

  Metodinės tarybos pirmininkė – Dalė Bukevičienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė

   Metodinės tarybos sekretorė – Audronė Dirgėlienė, rusų kalbos mokytoja ekspertė

   Iniciatyvių mokytojų grupė-aktyvas:

   1. Neolė Jucienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

   2. Daivutė Radzevičienė, matematikos mokytoja metodininkė

   3. Lina Paulauskienė, etikos mokytoja metodininkė

   4. Gintarė Kriaučiūnaitė, geografijos vyresnioji mokytoja, socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

   Metodinių grupių pirmininkai:

   1. Daivutė Radzevičienė, matematikos mokytoja metodininkė, matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

   2. Vytautas Aleksandravičius, fizinio ugdymo mokytojas metodininkas, fizinio ir dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkas

   3. Laura Sirvydienė, technologijų vyresnioji mokytoja, menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

   4. Gintarė Kriaučiūnaitė, geografijos vyresnioji mokytoja, socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

   5. Odeta Gečienė,  anglų kalbos mokytoja metodininkė, užsienio  kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

   6. Gintas Andrijauskas, informacinių technologijų mokytojas metodininkas, fizikos vyresnysis mokytojas, gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkas

 


 Gimnazijos metodinės tarybos dokumentai:

Metodinės tarybos veiklos nuostatai

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija