Mokinių taryba - demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, jungianti I – IV klasių mokinių atstovus, sprendžianti svarbiausias mokinių problemas ir įgyvendinanti mokinių idėjas ir koordinuojanti jų veiklas. Kiekvienais metais Mokinių Taryba atnaujinama naujais nariais.  Mokinių Tarybos posėdžiai vyksta 1 kartą per mėnesį, o pasitarimai – 1 kartą per savaitę. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Mokinių Tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. Mokinių Taryba savo veikloje vadovaujasi Vaiko teisių konvencija, LR Švietimo įstatymu, „Varpo“ gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, mokyklos direktoriaus įsakymais, Mokinių Tarybos nuostatais ir kitais teisiniais aktais.

Narių sąrašas:

Eil. nr. Vardas Pavardė Klasė
1. Armalytė Kamilė 3E
2. Bertušaitis Arijus 3E
3. Latonas Jonas 3E
4. Nikita Novikov 3E
5. Grauslytė Evelina 3D
6. Zakaraitė Gabrielė 3C
7. Raguckaitė Gabija 3B
8. Navickaitė Neda 3B
9. Juodeikytė Kamilė 3B
10. Leonaitė Karolina 3B
11. Lukoševičiūtė Justė 3B
12. Ponelytė Dainora 3A
13. Valečka Tomas 4B
14. Lungytė Gabija 3B
15. Bušauskaitė Lina 4B
16. Jakovleva Viktorija 4D
17. Černeckytė Karolina 4D
18. Boltutis Erikas 4E
19. Galdikas Gintas 4E
20. Lukočiūtė Guoda 4E

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija