Mokinių taryba - demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, jungianti I – IV klasių mokinių atstovus, sprendžianti svarbiausias mokinių problemas bei įgyvendinanti mokinių idėjas ir koordinuojanti jų veiklas. Kiekvienais metais Mokinių Taryba atnaujinama naujais nariais. 

Mokinių Tarybos posėdžiai vyksta 1 kartą per mėnesį, o pasitarimai – 1 kartą per savaitę. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Mokinių Tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma.

Mokinių Taryba savo veikloje vadovaujasi Vaiko teisių konvencija, LR Švietimo įstatymu, „Varpo“ gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, mokyklos direktoriaus įsakymais, Mokinių Tarybos nuostatais ir kitais teisiniais aktais.

Narių sąrašas:

 1. Aida Šurkutė 3c
 2. Ariana Šimulytė 2c
 3. Arijus Pocius 2e
 4. Armandas Lukošius 2E
 5. Beata Girdžiūnaitė 4D
 6. Danielė Šimkutė 2c
 7. Deimantė Zarambaitė 4B
 8. Erika Krikštanavičiūtė 4d
 9. Erina Jablonskytė 2c
 10. Eva Svirkaitė 3c
 11. Gabija Jonaitytė 3c
 12. Gintarė Malinen 2c
 13. Jokūbas Česnauskis 2C
 14. Julija Zubanova 4E
 15. Kamila Žiliūtė 4B
 16. Karolina Gedgaudaitė 2c
 17. Karolis Strakšys 2c
 18. Lėja Burbaitė 4A
 19. Milana Simutytė 2c
 20. Netas Kniura 3A
 21. Nojus Bušma 2e
 22. Titas Brazauskas 2F
 23. Ugnė Bukantytė 4A
 24. Viltė Drungilaitė 2c
© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija