Mokinių taryba - demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, jungianti I – IV klasių mokinių atstovus, sprendžianti svarbiausias mokinių problemas ir įgyvendinanti mokinių idėjas ir koordinuojanti jų veiklas. Kiekvienais metais Mokinių Taryba atnaujinama naujais nariais.  Mokinių Tarybos posėdžiai vyksta 1 kartą per mėnesį, o pasitarimai – 1 kartą per savaitę. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Mokinių Tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. Mokinių Taryba savo veikloje vadovaujasi Vaiko teisių konvencija, LR Švietimo įstatymu, „Varpo“ gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, mokyklos direktoriaus įsakymais, Mokinių Tarybos nuostatais ir kitais teisiniais aktais.

Narių sąrašas:

Eil. nr. Vardas Pavardė Klasė
1. Armalytė Kamilė 2E
2. Bertušaitis Arijus 2E
3. Gudaitytė Ieva 2E
4. Latonas Jonas 2E
5. Nikita Novikov 2E
6. Grauslytė Evelina 2D
7. Zakaraitė Gabrielė 2C
8. Raguckaitė Gabija 2B
9. Navickaitė Neda 2B
10. Juodeikytė Kamilė 2B
11. Leonaitė Karolina 2B
12. Lukoševičiūtė Justė 2B
13. Ponelytė Dainora 2A
14. Valečka Tomas 3B
15. Lungytė Gabija 3B
16. Bušauskaitė Lina 3B
17. Jakovleva Viktorija 3D
18. Černeckytė Karolina 3D
19. Boltutis Erikas 3E
20. Galdikas Gintas 3E
21. Lukočiūtė Guoda 3E
22. Norkutė Diana 4B
23. Purauskaitė Gintė 4B
24. Beinartaitė Laura 4D
25. Dielininkaitis Dominykas 4E
26. Kontrimaitė Laura 4E
27. Malakauskaitė Ida 4E

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija