Mokinių taryba - demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, jungianti I – IV klasių mokinių atstovus, sprendžianti svarbiausias mokinių problemas ir įgyvendinanti mokinių idėjas ir koordinuojanti jų veiklas. Kiekvienais metais Mokinių Taryba atnaujinama naujais nariais.  Mokinių Tarybos posėdžiai vyksta 1 kartą per mėnesį, o pasitarimai – 1 kartą per savaitę. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Mokinių Tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. Mokinių Taryba savo veikloje vadovaujasi Vaiko teisių konvencija, LR Švietimo įstatymu, „Varpo“ gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, mokyklos direktoriaus įsakymais, Mokinių Tarybos nuostatais ir kitais teisiniais aktais.

Narių sąrašas:

  1. Agurjanov  Tomas 3C

  2. Ašmontas Augustinas 3E

  3. Donielaitė  Eva 2E

  4. Idzelytė Amanda 1B

  5. Jonauskaitė Agnė 3E

  6. Jurdonaitė  Adrija 4D

  7. Kreišmontaitė Teresė 2A

  8. Krivičiūtė Kamilė 2A

  9. Zakaraitė Gabrielė 4C

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija