Mokinių taryba - demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, jungianti I – IV klasių mokinių atstovus, sprendžianti svarbiausias mokinių problemas bei įgyvendinanti mokinių idėjas ir koordinuojanti jų veiklas. Kiekvienais metais Mokinių Taryba atnaujinama naujais nariais. 

Mokinių Tarybos posėdžiai vyksta 1 kartą per mėnesį, o pasitarimai – 1 kartą per savaitę. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Mokinių Tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma.

Mokinių Taryba savo veikloje vadovaujasi Vaiko teisių konvencija, LR Švietimo įstatymu, „Varpo“ gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, mokyklos direktoriaus įsakymais, Mokinių Tarybos nuostatais ir kitais teisiniais aktais.

Mokinių tarybos    Instagram

Instagram

 

Tarybos narių sąrašas:

Eilės Nr

Klasė

Vardas Pavardė

Einamos pareigos

1.

1b

Elinga Norbutaitė

Mokinių tarybos narė

2.

1b

Rūta Stungurytė

Mokinių tarybos narė

3.

1d

Ema Sereikaitė

Mokinių tarybos narė

4.

2c

Erina Jablonskytė

Mokinių tarybos narė

5.

2c

Gintarė Malinen

Mokinių tarybos narė

6.

2c

Jokūbas Česnauskis

Mokinių tarybos narys

7.

2c

Karolina Gedgaudaitė

Mokinių tarybos narė

8.

2c

Danielė Šimkutė

Mokinių tarybos narė

9.

2c

Karolis Strakšys

Mokinių tarybos narys

10.

2c

Viltė Drungilaitė

Mokinių tarybos narė

11.

2c

Milana Simutytė

Mokinių tarybos narė

12.

2c

Ariana Šimulytė

Mokinių tarybos narė

13.

2c

Karina Kruglova

Mokinių tarybos narė

14.

2e

Armandas Lukošius

Mokinių tarybos narys

15.

2e

Nojus Bušma

Mokinių tarybos narys

16.

2e

Kotryna Balčėnaitė

Mokinių tarybos narė

17.

2e

Arijus Pocius

Mokinių tarybos narys

18.

2f

Titas Brazauskas

Mokinių tarybos pirmininkės pavaduotojas

19.

2f

Jolita Gylytė

Mokinių tarybos narė

20.

2f

Mantas Bykovas

Mokinių tarybos narys

21.

3a

Jokūbas Kazarezas

Mokinių tarybos narys

22.

3c

Gabija Jonaitytė

Mokinių tarybos pirmininkė

23.

3c

Viltė Puidokaitė

Mokinių tarybos narė

24.

3c

Matilda Jonikaitė

Mokinių tarybos narė

25.

3c

Eva Svirkaitė

Mokinių tarybos narė

26.

3c

Aida Šurkutė

Mokinių tarybos narė

27.

3b

Rugilė Janavičiutė

Mokinių tarybos narė

28.

4b

Kamila Žiliūtė

Mokinių tarybos narė

29.

4b

Deimantė Zarambaitė

Mokinių tarybos narė

30.

4d

Erika Krikštanavičiūtė

Mokinių tarybos narė

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija