Vasario 7 d. Klaipėdos „Varpo“ gimnazijoje vyko Mokytojų tarybos posėdis. Atrodytų, nieko ypatingo – juk tai įprastas mokyklos gyvenimo ritualas, bet šį kartą posėdis buvo kitoks – atveriantis naujas bendradarbiavimo galimybes ir pristatantis kitokias bendravimo formas. Gimnazijos direktorė Rasa Mašurinienė, tapusi šio susirinkimo iniciatore ir diskusijų moderatore, pripažino, kad pasirinkusi tokį neįprastą posėdžio formatą, iš karto tikėjo jo sėkme. „Juk taip dažnai tie posėdžiai yra tik įprastas formalumas: mokytojai ateina, pažiūri skaidres, praleidžia laiką, ir tiek. Tad šį kartą nusprendėme atsisakyti skaidrių rodymo, ilgų pranešimų, mokytojus įtraukėme į aktyvią veiklą, konstruktyvų bendradarbiavimą diskutuojant apie ugdymo turinį, mokinių pasiekimų vertinimą, individualios pažangos analizę,“ - teigia direktorė. Mokytojai, iš pradžių kiek sutrikę, vėliau aktyviai įsitraukė į veiklas: taikant „Kviečiu į pasimatymą“ metodą porose buvo aktyviai diskutuojama apie individualią mokinių pažangą, mokinių pasiekimus. Tokiu neįprastu būdu mokytojai dalykininkai mokymosi pasiekimų klausimais bendravo su administracijos atstovais, klasių vadovais, švietimo pagalbos specialistais. „Pasaulio kavinės“ metodas padėjo mūsų bendruomenei išsiaiškinti individualios pažangos stebėjimo ir analizės privalumus ir trūkumus, prasto lankomumo priežastis, atlikti mokymosi rezultatų analizę. Kontruktyviai diskutuodamos mokytojų komandos priėmė sprendimus, kaip planuoti mokymosi sunkumų įveikimo strategijas, kaip gerinti mokinių mokymosi motyvaciją. „Norėtųsi tikėti, kad šiame susirinkime vyravęs dialogas, padėjęs skleistis mokytojo iniciatyvoms ir lyderystei, ateityje taps gyvu gimnazijos kultūros elementu“, - posėdžio pabaigoje akcentavo direktorė R. Mašurinienė.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Orinta Adomavičiūtė

posedis collage

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija